Medium_fit_shino1

Shino | stoneware | 2014

permalink